خدمات پس از فروش

اگربه هر دلیل در راه انداختن یک کیت با مشکل مواجه شدید و یا پس از مدتی به دلایلی دستگاه شما به سرویس و تعمیر نیاز پیدا کرد می توانید با بهره گیری از خدمات بعد از فروش مؤسسه ی مهران کیت عیب و اشکال دستگاه را برطرف کنید و برای سال های متمادی از آن استفاده کنید.شما می توانید هرگونه پرسشی در رابطه با نحوه ی ساختن آزمایش طرز استفاده و تعمیر و سرویس کیت های مهران کیت را تلفنی یا حضوری با ما درمیان بگذارید.همچنین ساکن هر نقطه از کشورمان باشید می توانید روی سرویس سریع و دقیق مؤسسه مهران کیت حساب کنید.لوازم یدکی و قطعات مورد نیاز برای تعمیر و سرویس همیشه در مهران کیت موجود است و از این بابت جای نگرانی نیست.مزید بر اینها نیز سرویس و آموزش رایگان موجود در این مؤسسه همه روزه (به جز ایام تعطیل و بعد از ظهر پنجشنبه ها) در اختیار شما است و شما می توانید هر یک از کیت های مهران کیت را که نیاز به سرویس داشته باشد و یا در مواردی که برای ساختن آن به راهنمایی نیاز دارید به این مؤسسه بیاورید مطمئن باشید که با استفاده از راهنمایی کارکنان ورزیده ی مهران کیت در کوتاه ترین مدت موفق به رفع اشکال خواهید شد و طبعاً از بابت سرویس و تعمیر پولی نخواهید پرداخت.
لطفا جهت اطلاع بیشتر به بخش ارتباط با ما مراجعه کنید .