پیگیری سفارش

وضعیت کلیه سفارش های شما در قسمت پروفایل شما قابل مشاهده است .
لذا در صورت نیاز می توانید با شماره ذیل تماس حاصل نمائید .
فروش و مشاوره : 66725351 -66704788 - 021
دقت داشته باشید ، که سفارش های شما با کد رهگیری که پس از ثبت برای شما نشان داده شده است ، پیگری می شود .
این شماره پیگری در قسمت پروفایل شما نیز قابل مشاهده و رهگیری است .
کلیه پرداخت های اینترنتی شما نیز در قسمت پروفایل با جزئیات کامل نشان داده شده است .
نکته : سفارش هائی در مرحله اماده سازی و ارسال قرار میگیرد که وضعیت پرداخت آن از طرف شما مشخص گردیده باشد ، لذا پس از تائید یک سفارش ، در انتظار پرداخت قرار میگیرد .